Gwarancja, reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis


Firma Flash-Butrym Sp.J., na wszystkie sprzedawane urządzenia, udziela następujących okresów gwarancji*:

- produkty importowane:

 • 24 miesiące dla odbiorców indywidualnych (osoba prywatna – dowód zakupu - paragon)
 • 24 miesięce dla odbiorców instytucjonalnych (firma – dowód zakupu – faktura VAT)

- produkty Flash Professional:

 • 24 miesiące dla odbiorców indywidualnych (osoba prywatna – dowód zakupu - paragon)
 • 24 miesiące dla odbiorców instytucjonalnych (firma – dowód zakupu – faktura VAT)

Dokonując zakupu produktów Flash Professional, klient ma możliwość rozszerzyć ochronę gwarancyjną do 36 miesięcy (koszt rozszerzenia ochrony – 10% ceny zakupu urządzenia).

 

Podstawą uznania gwarancji jest okazanie dowodu zakupu, przy czym w przypadku, gdy osoba/ firma zgłaszająca reklamację gwarancyjną dokonała zakupu urządzenia w firmie Flash-Butrym Sp.J., dowodem zakupu jest dokument wystawiony przez firmę Flash-Butrym. W przypadku, gdy zgłaszającym reklamację gwarancyjną jest osoba/ firma, która dokonała zakupu u jednego z partnerów handlowych firmy Flash-Butrym Sp.J., za dowód zakupu rozumie się dokument sprzedaży wystawiony przez tego partnera handlowego.

 

 * Gwarancji nie podlegają żarówki, emitery LED, diody laserowe, akumulatory, skrzynie transportowe sprzedawane jako opakowania zestawów głowic, itp (za wyjątkiem diod LED o mocy min. 15W, na które to udzielamy gwarancji 90 dniowej).

 

Urządzenia kierowane do napraw w trybie gwarancyjnym muszą zostać dostarczone do serwisu Flash-Butrym Sp.J. Skarbimierzyce 18; 72-002 Dołuje, wraz z oryginalnym opakowaniem, dowodem zakupu (kserokopia faktury VAT). W przypadku maszyn do dymu, z urządzeń tych przed wysyłką muszą być usunięte płyny eksploatacyjne. 

Nie dotrzymanie tych zasad skutkuje wykonaniem naprawy w trybie pogwarancyjnym, tj. na koszt nabywcy.

Dostarczane do serwisu urządzenia powinny być oczyszczone z brudu i nie może znajdować się w nich płyn do dymu (dotyczy maszyn do dymu). Do urządzenia powinny być dołączone wszystkie sterowniki, piloty itp. zakupione w komplecie z danym urządzeniem.

UWAGA: zapoznaj się z informacją "Jak wysyłać do serwisu?"

Urządzenia brudne, będą serwisowane odpłatnie.

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego i każdym uszkodzeniem powstałym z winy użytkownika, a związanym z niewłaściwym użytkowaniem danego urządzenia lub ingerencją w urządzenie (dokonywanie przeróbek). Firma Flash-Butrym Sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia wynikłe w trakcie jego użytkowania, a spowodowane nieprawidłowym działaniem lamp zainstalowanych w tych urządzeniach lub będących następstwem ich nieprawidłowego zainstalowania. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Informujemy, że w przypadku nie odebrania urządzenia z naszego serwisu, po upływie 1 miesiąca od daty poinformowania o wykonanej naprawie serwisowej (dotyczy to również sytuacji, gdy klient nie zaakceptuje warunków naprawy i nie odbierze urządzenia) zostaną naliczane koszty składowania urządzenia (za każdy rozpoczęty miesiąc składowania).

 

 

Reklamacje

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu przesyłki wykryjesz jakieś wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, skontaktuj się z nami pod nr tel.: +48 668 155 555 poniedziałek-piątek w godzinach 7-15.00 a my w zależności od wartości i wagi towaru ustalimy "drogę" zwrotu. Wszelkie reklamacje związane z jakością i ilością dostawy należy zgłaszać pisemnie, w terminie do 3 dni od dnia jej podjęcia, pod rygorem odrzucenia roszczeń. Pamiętaj jednak, że jesteś zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłoszenia reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia towaru.

 

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@flash-butrym.pl lub telefonicznie: +48 668 155 555. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

UWAGA: Informujemy, że skrzynie transportowe w które zapakowane są zestawy głowic, są traktowane jako opakowania, nie są one przedmiotem sprzedaży i nie mogą być podstawą składanych reklamacji.

 

Zwrot produktów

 

1. Na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 11 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy, w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz-łącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl