Jak wysyłać do serwisu?

Jeżeli planujesz wysłać do nas towar, który nie jest objęty gwarancją prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny!

Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta (12 miesięcy). Gwarancji nie podlegają żarówki, emitery LED, diody laserowe, itp (za wyjątkiem diod LED o mocy min. 15W, na które to udzielamy gwarancji 90 dniowej).

 

Przed wysłaniem produktu do serwisu koniecznie wypełnij poniższy formularz:

 

Urządzenia kierowane do napraw w trybie gwarancyjnym muszą zostać dostarczone do serwisu Flash-Butrym Skarbimierzyce ul. Wiosenna 18; 72-002 Dołuje, wraz z oryginalnym opakowaniem, dowodem zakupu (kserokopia faktury VAT) lub kartą gwarancyjną.

Urządzenia do których nie zostanie dołączona karta gwarancyjna lub kserokopia dowodu zakupu będą serwisowane odpłatnie.

W przypadku maszyn do dymu, z urządzeń tych przed wysyłką powinny być usunięte płyny eksploatacyjne. Nie dotrzymanie tych zasad będzie skutkowało odmową naprawy w trybie gwarancyjnym.

Dostarczane do serwisu urządzenia powinny być oczyszczone z brudu i nie może znajdować się w nich płyn do dymu (dotyczy maszyn do dymu). Do urządzenia powinny być dołączone wszystkie sterowniki, piloty itp. zakupione w komplecie z danym urządzeniem.

Za czyszczenie każdego brudnego urządzenia będzie pobierane ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 80zł netto.

 

Koszt transportu urządzeń przysyłanych do naszego serwisu (DOTYCZY NAPRAW GWARANCYJNYCH SPRZĘTU KUPOWANEGO PRZEZ NASZYCH ODBI0RCÓW HURTOWYCH) pokrywa firma Flash-Butrym Sp.J.

UWAGA!

Koszty będą pokrywane wyłącznie w przypadku, gdy:

  1. Uszkodzone urządzenia będą przysłane na euro-palecie o wymiarach m.in. 120x80x120cm (klient wysyła większą ilość uszkodzonych urządzeń
  2. Firma Flash-Butrym Sp.J sama zorganizuje odbiór przesyłki - należy nas wcześniej poinformować o konieczności odbioru
  3. Na palecie z przesyłanymi urządzeniami mogą znajdować się tylko i wyłącznie urządzenia podlegające naprawie gwarancyjnej
  4. Do urządzeń będzie dołączony prawidłowo wypełniony Druk Zgłoszenia Reklamacji

 

Informujemy, że w przypadku nie odebrania urządzenia z naszego serwisu, po upływie 1 miesiąca od daty poinformowania o wykonanej naprawie serwisowej (dotyczy to również sytuacji, gdy klient nie zaakceptuje warunków naprawy i nie odbierze urządzenia) zostaną naliczane koszty składowania urządzenia (za każdy rozpoczęty miesiąc składowania).

Koszty diagnostyki usterek (zakończonych naprawą odpłatną):

  1. LED efekty, LED PARy, Taśmy LED, Wytwornice dymu, Stroboskopy, Lasery - 50zł netto/ 1szt
  2. Belki LED, Głowice Ruchome, Skanery, Sterowniki światła - 100zł netto/ 1szt
  3. Oświetlenie Architektoniczne, Folow Spoty - 150zł netto/1 szt

 

UWAGA:

Jeżeli chcesz wysłać do nas urządzenie, które nie jest już objęte gwarancją, skontaktuj się wcześniej z naszym serwisem. Aktualne dane kontatowe znajdziesz w zakładce kontakt.

 

Click Shop | Hosting home.pl